Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan zoals ze gelden voor alle diensten die Forcez Hosting aanbiedt.
 1. Forcez Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Forcez Hosting, heeft Forcez Hosting het recht de Server uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand schakelt Forcez Hosting een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.
 3. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de server uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
 4. Forcez Hosting mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Forcez Hosting neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de Server. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van FORCEZ Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan.
 5. Cliënt verklaart Forcez Hosting niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Forcez Hosting direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 6. Cliënt verklaart Forcez Hosting nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Forcez Hosting verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
 7. Forcez Hosting staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht Forcez Hosting klachten ontvangen over SPAMMEN van cliënt zal Forcez Hosting zonder vorm van bericht de server uitschakelen, en de bestanden van cliënt van zijn server verwijderen. Kosten voor reparatie worden op de cliënt verhaald.
 8. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de Forcez Hosting server is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Forcez Hosting.
 9. Cliënt betaalt het tarief voor de dienstverleding steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.
 10. Cliënt gaat deze overeenkomst met Forcez Hosting aan voor tenminste 3 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst per kalenderkwartaal stilzwijgend verlengd.
 11. Tot installatie van de Server wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.
 12. Alle op deze website genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 13. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
 14. Het is niet toegestaan om meer dan 5 background processes per Virtual Server te draaien. Daarnaast mogen background processes alleen draaien als deze van toepassing zijn op het domein. Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken.